logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Datganiad i'r Wasg

Marchnata cynnyrch organig mewn byd sy’n newid.

Mae'r prosiect Gwell Cysylltiadau Busnes Organig (bobl) wedi cyhoeddi adolygiad o wybodaeth ar agwedd cwsmeriaid at gynnyrch organig o Gymru. Cafodd yr adolygiad ei gynhyrchu can Beaufort Research ac mae wedi seilia ar ddata wedi ei gasglu ar bryniant gwsmeriaid yn ogystal â chanlyniadau ymchwil.

Mae'r adolygiad yn rhagbrawf ar gyfer arolwg newydd ac mae'n rhoi amcan o'r farchnad ar gyfer cynnyrch organig a pam ei fod wedi ffynnu dros y degawd diwethaf. Mae hefyd yn clustnodi gwybodaeth sydd angen er mwyn deall penderfyniadau cwsmeriaid ar hyn o bryd.

Fe ddywedodd Dafydd Owen, Rheolwr Prosiect BOBL: “Mae'r farchnad ar gyfer cynnyrch organig wedi newid yn sylweddol yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf wrth i'r dirwasgiad gorfodi i bobl adolygu ei gwariant. Y newyddion da yw bob cwsmeriaid yn fodlon talu mwy am fwyd os ydynt yn gweld fod yna buddiannau ychwanegol. Mae cynnyrch Masnach Deg a chynnyrch lleol wedi elwa o'r bodlonrwydd yma, ond mae cyfleu manteision sustem organig yn fwy o her.”

Fe ychwanegodd Dafydd Owen: “Cafodd ail gymal o'r astudiaeth ei gynnal er mwyn llenwi'r bylchau yn ein gwybodaeth. Mae Beaufort Research wedi cynnal arolwg o 1,500 o gwsmeriaid, hanner ohonynt yng Nghymru. Mae'r arolwg wedi astudio agwedd cwsmeriaid at gynnyrch organig yn gyffredinol, a'r rhesymau tu cefn iddynt. Mae hefyd wedi edrych ar ddemograffeg cwsmeriaid a'i hagweddau at bynciau cysylltiedig, fel llen anifeiliaid, yr amgylchedd a tharddle bwyd.”
Bydd yr adroddiad o'r arolwg yn cael ei gyhoeddi yng Nghynhadledd Cynhyrchwyr Organig Cymru, sydd i'w gynnal ar 21 Hydref ar faes Y Sioe Fawr yn Llanfair ym Muarth.

Diwedd

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.